17 มี.ค. 64 The Body Shop ส่งมอบเงินจากแคมเปญการกุศลให้กับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

  วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 คณะผู้บริจาคจาก เดอะบอดี้ช็อปนำโดย คุณจิตรฤดี ผนิตผล Head of Import Fashion & Brand Catagories และคุณสิรียา ชุณหกิติยานนท์ Head of Prestige Beauty Brand นำเงินจากการจัดแคมเปญ “คริสต์มาส เพื่อช่วยสร้างเสริมความเท่าเที่ยมกันในสังคม” จำนวน 41,739 บาท มามอบให้กับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานช่วยเหลือสตรีและเด็ก โดย คุณณัฐิยา ทองศรีเกตุ ผู้อำนวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และคุณรัจนา ศุภเมธิน เลขานุการคณะกรรมการและกรรมการที่ปรึกษา สมาคมฯ เป็นตัวแทนในการรับมอบ และให้การต้อนรับ


 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้