17 ก.พ. 64 นักศึกษา ม.ราชภัฏพระนคร จัดกิจกรรมทำจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รุ่น 47 ที่ได้มาจัดกิจกรรมทำจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์พร้อมบริจาคสิ่งของ ให้กับ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

 


 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้