14 ก.ค. 64 กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย บริจาคเงินและสิ่งของเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 กรมการสื่อสารทหาร และสำนักแผนและอำนวยการสื่อสาร กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย นำโดย พลโท สุเมธ นิรมัย เจ้ากรมการสื่อสารทหาร ได้นำเงินและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นทั้งอุปโภคและบริโภคมาบริจาคให้กับผู้หญิงและเด็กในบ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ซึ่งคุณณัฐิยา ทองศรีเกตุ ผู้อำนวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ บ้านพักฉุกเฉิน เป็นผู้ให้การต้อนรับและรับมอบ

 


 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้