13 ส.ค. 64 ดร.เมทินี พงษ์เวช เลขาธิการคณะกรรมการบริหารสมาคมฯบริจาคสิ่งของ

วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 ดร.เมทินี พงษ์เวช เลขาธิการ และรักษาการณผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ได้กรุณาส่งสิ่งของมาร่วมจัดทำ “ถุงแบ่งสุข” เพื่อสนับสนุนกิจกรรมโครงการ แบ่งสุขบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวิกฤตโควิด-19


 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้