1 ก.ค. 64 Siri Sathorn Bangkok by UHG จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน

วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 คณะผู้บริหารและพนักงานจาก Siri Sathorn Bangkok by UHG ที่ได้กรุณานำข้าวกล่องมาบริจาคเพื่อจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับ ผู้หญิงและเด็กในบ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง และพนักงานสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ


 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้