วันแม่แห่งชาติ          เมื่อย่างเข้าสู่เดือนสิงหาคมเราชาวไทยต่างก็ตระหนักดีว่าในเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความเป็นมงคลอย่างยิ่ง เนื่องจากในวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปีนั้น เป็นวันแม่แห่งชาติซึ่งสื่อถึงความสำคัญ เพื่อให้เกียรติแม่และความเป็นแม่ อีกทั้งวันแม่แห่งชาติในประเทศไทยนั้นตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ คือวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี โดยเฉพาะในปี 2555 นี้เป็นปีอันมหามงคลเป็นอย่างยิ่งที่พระองค์มีพระชนมายุครบ 80 พรรษา

         คำขวัญวันแม่แห่งชาติ 2555 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติปี 2555 เพื่ออัญเชิญลงหนังสือวันแม่ 2555 แห่งชาติของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ความว่า

มือของแม่นั้นคือมือช่างปั้น
ขึ้นรูปอันอ่อนลออจนหล่อเหลา
อยากให้เป็นงานดีที่งามเงา
อยู่ที่คอยขัดเกลา แต่เบามือ

         พร้อมกันนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จแทนพระองค์ ทรงเป็นประธานพิธีเปิดงานวันแม่ ณ อาคารใหม่สวนอัมพร วันที่ 12 สิงหาคม 2555

         สัญลักษณ์ ที่ใช้ในวันแม่คือ ดอกมะลิ ซึ่งมีสีขาว ส่งกลิ่นหอมได้ไกลและได้นาน อีกทั้งยังออกดอกได้ตลอดทั้งปี โดยตีความเปรียบกับความรักบริสุทธิ์ของแม่ที่มีต่อลูกไม่เสื่อมคลาย

          กิจกรรมที่ควรทำในวันแม่
  • ประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือน
  • จัดกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับวันแม่ เช่น การจัดนิทรรศการ
  • จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำบุญใส่บาตรอุทิศส่วนกุศล เพื่อรำลึกถึงพระคุณของแม่
  • นำพวงมาลัยดอกมะลิไปกราบขอพรจากแม่

กลอนวันแม่
   
รักใดๆในโลกที่ว่าแท้
เทียบรักแม่นั้นเล่าใครจะเหมือน
แม่ต้องทนอุ้มท้องตั้งเก้าเดือน
อีกย้ำเตือนให้ถนอมกล่อมกายา
แม้ไม่รู้ว่าเด็กในท้องเป็นไฉน
เพศอะไร สวย หล่อ หรือน่าชัง
แม่ก็ยัง ไม่รังเกียจและเดียจฉันท์
รักของแม่นั้น บริสุทธิ์
ไม่ได้หยุดอยู่ที่การมีเงื่อนไข
จะชั่ว ดี มีจน หรืออย่างไร
แม่มีใจ รักลูก เท่าชีวัน
มิมีอัน เปลี่ยนแปลงตาม...กาลเวลา
พระคุณแม่ยิ่งกว่าฟ้า มหาสมุทร
ไม่เคยหยุด รักลูก เหมือนคนอื่น
รัก รัก รัก ที่ใครบอกกันดาษดื่น
ก็ไม่ยืน ไม่ยาวเท่ารักของมารดา
อยากจะหาถ้อยคำอันล้ำค่า
อยากสรรหา วาจามา บอกแม่
ว่า ลูกคนนี้ รักแม่ สุดหัวใจ
 

.................................................................................................................

 
ขอบคุณข้อมูลจาก : สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ http://www.ncswt.or.th
เรื่อง/ภาพ/บทกลอน โดย จิตรา นวลละออง ฝ่ายบริหารและพัฒนา (alexlivfc@hotmail.com)