เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับวันเด็ก          วันเด็กนี้ก็ยังคงขอให้ทุกคนมีความสุข ไม่ว่าจะอยู่ในวัยไหนๆ นะคะ และขอให้คนในครอบครัวดูแลถนอมน้ำใจรักใคร่กันและกัน ไม่ว่าจะอยู่ในวัยใดคงปฏิเสธไม่ได้ว่าเราต่างต้องการความรัก และเอาใจใส่จากคนใกล้ตัวเพราะในตัวคุณมีเด็กตัวเล็กๆ ซ่อนอยู่ในนั้นทุกคนค่ะ

          วันเด็ก มีต้นกำเนิดมาจากการที่องค์กรสหประชาชาติ และทั่วโลกมีความตื่นตัว และเห็นพ้องต้องกันว่าควรให้ความสำคัญแก่เด็กๆ โดยในปี 2498 นาย วี.เอ็ม.กุลกานี ผู้แทนองค์กรสหพันธ์เเพื่อสวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศ แห่งสหประชาชาติได้เป็นผู้เสนอต่อกรมประชาสงเคาะห์ ให้มีการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เห็นถึงความสำคัญ และความต้องการของเด็กรวมทั้งเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เด็กๆ ได้ตระหนักถึงบทบาทของตนเองต่อประเทศ โดยปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคม เตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังสำคัญและเป็นอนาคตของชาติ ซึ่งมีประเทศที่เข้าร่วมกว่า 40 ประเทศ และกำหนดให้วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม ของทุกปีเป็นวันเด็กแห่งชาติซึ่งประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่ได้ขานรับข้อเสนอนี้ โดยได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2498 และจัดขึ้นในเรื่อยมาจนถึงปี 2506 ที่ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติได้มีความเห็นว่าควรเปลี่ยนจากเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงหน้าฝนของไทย ทำให้เด็กและผู้ปกครองเดินทางไม่สะดวก ดังนั้นในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2507 คณะรัฐมนตรีจึงเห็นชอบให้เปลี่ยนวันเด็กมาเป็นทุกวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม ส่งผลให้ในปี 2507 ต้องว่างเว้นการจัดงานวันเด็กไป 1ปี ดังนั้นวันเด็กแห่งชาติของประเทศไทยจึงเริ่มจัดขึ้นใหม่ในวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม ปี 2508 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

         สถานที่จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติของหน่วยงานภาครัฐในกรุงเทพมหานคร
  • กองทัพอากาศ
  • สนามเสือป่า
  • สวนวชิรเบญจทัศ(สวนรถไฟ)
  • ตลาดนัดสวนจตุจักร
  • ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน)ตลิ่งชัน
  • ศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่น-ดินแดง
  • ศูนย์เทคโนโลยีอิเลกทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ณ ทำเนียบรัฐบาล

         อ้างอิงที่มาและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คลังปัญญาไทย www.PANYATHAI.OR.TH / TAT Contact Center (www.tot contact center.com)

เรื่อง และถ่ายภาพ โดย จิตรา นวลละออง