ติดต่อบริจาคได้ที่:

สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ
501/1 หมู่ 3 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทร. 02-929-2310 โทรสาร 02-929-2856 E-mail: admin@apsw-thailand.org

For direct funding deposits:

ท่านสามารถบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือ บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ได้ตามเลขบัญชีตามที่แสดงไว้ข้างต้นนี้
 
  • และเมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาแจ้งกลับมาที่สมาคมฯ ที่เบอร์ 02-929-2310 (ส่วนงานรับบริจาค) หรือส่งสำเนาใบโอนเงินทางโทรสาร (Fax) 0-2929-2856 หรือทาง E-Mail : admin@apsw-thailand.org เพื่อที่จะได้จัดส่งใบเสร็จรับเงินถึงท่านโดยเร็ว
  • สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เป็นองค์กรการกุศลตามประกาศกระทรวงการคลังผู้บริจาคเงินให้สมาคมฯ สามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี ตามกฏหมายกำหนดได้

ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุน