สรุปรายงานผลการดำเนินงาน บ้านพักฉุกเฉิน 36 ปี 4 เดือน (สิงหาคม2523 - ธันวาคม2561) -(ดาวน์โหลด)